อสม.เตรียมเฮ! รับ ค่าตอบแทนพิเศษ สู้ โควิด-19 รวบยอด 7 เดือน

อสม.เตรียมเฮ! รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ สู้โควิด-19 รวบยอด 7 เดือน ให้พี่น้อง อสม. โดยจะทำการโอนให้ใน วันที่ 21 กันยายนนี้

เพิ่มเพื่อน

ถือว่าเป็น ด่านแรกในการคัดกรอง โควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้ประเทศไทย สามารถหยุดการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี โดยที่ อสม.ทั่วทั้งประเทศปฏิบัติหน้าที่ร่วกับภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งเฝ้าระวัง และออกตรวจแบบเชิงรุก

รัฐบาลเห็นความสำคัญ บทบาทของ อสม. ในการเป็นด่านหน้า ออกเคาะประตูบ้าน เฝ้าระวัง ดูแล สอดส่อง ป้องกันโรคโควิด-19 ในชุมชน จึงได้มอบค่าตอบแทนเพิ่มให้พี่น้อง อสม. ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ส.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเป็นกำลังใจให้ อสม.ทุกๆ คน

โดยจะโอนเงิน จำนวน 7 เดือน ตั้งแต่มีนาคม – กันยายน 2563 เป็นเงิน 3,500 บาท เข้าบัญชีของ อสม. ในวันที่ 21 กันยายนนี้

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

แชร์เรื่องนี้