สภาองค์กรชุมชนทะเลน้อย – พนางตุง ออกโรงคัดค้านการจัดตั้งร้านค้า

สภาองค์กรชุมชนทะเลน้อย – พนางตุง ออกโรงคัดค้านการจัดตั้งร้านค้า ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พร้อมจะเข้าแจ้งความผิดกับผู้ให้การอนุญาต

เพิ่มเพื่อน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 หัวเขียวโพสต์ รายงานว่า จากกรณีที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2560 ในวงเงิน 49 ล้านบาท เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนทะเลน้อย – พนางตุง ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ทางจักรยาน ทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ำตลอดแนว ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ลานกิจกรรม ลานจอดรถ และร้านค้า 1 หลัง จำนวน 5 ห้อง

แต่เนื่องจากผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้งานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ ทางจังหวัดฯ จึงต้องแก้ปัญหาดังกล่าวโดยจัดประมูลการก่อสร้างกันใหม่ ในวงเงิน 33,610,000 บาท จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

ในขณะเดียวกันก็มีการขยายถนนคอขวดบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยให้กว้างขึ้น ทำให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเทียวดังกล่าวเกิดความสวยงาม และเอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยเป็นอย่างยิ่ง และได้มีกลุ่มผู็ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารกลุ่มหนึ่ง เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในกรุงเทพฯ เพื่อขอจัดตั้งร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย แจ้งวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน รายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นดังกล่าว

ทำให้หลายฝ่าย ออกมาคัดค้าน ทางด้านคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนทะเลน้อย – พนางตุง รายหนึ่ง เผยว่า การกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัว โดยไม่เห็นถึงประโยชน์ของส่วนรวม ทางคณะกรรมการสภาองค์กรฯ จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการคัดค้านการกระทำของกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าดังกล่าว หากผู้มีอำนาจคนไหนที่อนุญาตให้มีการจัดตั้งร้านค้า หายเร่ แผงลอย ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย ที่นอกเหนือจากทางราชการได้ปลูกสร้างอาคารร้านค้าให้ ทางคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนทะเลน้อย – พนางตุง ก็จะเข้าแจ้งความเอาผิดกับผู้ให้อนุญาตการจัดตั้งร้านค้าฯกับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าเหล่านี้โดยทันที

หัวเขียวโพสต์

แชร์เรื่องนี้