พบผู้ติดเชื้อในพัทลุง

พัทลุงยืนยัน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากแรงงานต่างด้าว

พัทลุง- ข่าวโควิด-19 โรงเรียนใน อำเภอบางแก้วและอำเภอตะโหมด แจ้งปิดยาว หลังพบผู็ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

เพิ่มเพื่อน

หลังจากที่จังหวัดพัทลุงพบผู้ติดโรคโควิด – 19 วันนี้โรงเรียนเกือบทุกโรงใน 2 อำเภอบางแก้วและอำเภอตะโหมด ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากใกล้พื้นที่เสี่ยง พบผู้ติดเชื้อ และสถานที่ผู้ติดเชื้อได้มีการเดินทางไป-มา

ล่าสุดนั้นจังหวัดพัทลุงกลายเป็นจังหวัดที่ 61 พบผู้ติดเชื้อโควิด จากการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 3 ราย เป็นเพศชาย 1 ราย สัญชาติลาว และเป็นเพศหญิง 2 ราย สัญชาติเมียนมา ซึ่งเข้าทำงานในสถานประกอบการงานก่อสร้างและสถานบันเทิง พื้นที่ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

หลังจากการพบเชื้อ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียง หวาดวิตกกับสถานการณ์ของโรค โดยเฉพาะเด็กนักเรียนและวันนี้ 18 มกราคม 2564 โรงเรียนทั้งระดับมัธยมและประถมใน อำเภอบางแก้วและอำเภอตะโหมด เกือบทุกโรงเรียนประกาศปิดชั่วคราว ขณะโรงเรียนระดับอาชีวะ อีกหลายแห่งใกล้พื้นที่เสี่ยงพบผู้ติดเชื้อประกาศปิดยาว เช่น วิยาลัยการอาชีพบางแก้ว วิทยาลัยเกษตรและเทคโลโนยีพัทลุง แต่ยังมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และหากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ ให้ครูผู้รับผิดชอบจักสอนโดยใบสั่งงานหรือมอบงานตามความเหมาะสมไม่ต้องเข้าชั้นเรียน


นอกจากนั้นโรงเรียนทั้งระดับมัธยมและประถม พื้นที่อำเภอเมืองพัทลุง ที่มีนักเรียนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพบผู้ติดเชื้อ ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียงนั้น ทางโรงเรียนพร้อมด้วยครูได้ขอให้นักเรียนหยุดมาโรงเรียนเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์ของโรคโควิด – 19 ที่กำลังแพร่ระบาดจะสามารถควบคุมได้

ขณะที่บริเวณตลาดแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้พบผู้ติดเชื้อ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดแม่ขรี และประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อ ขายสินค้า ต่างวิตกกังวลกับสถนการณ์ดังกล่าว เนื่องจากจนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบว่าไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เดินทางไปที่ใดบ้าง วันนี้บริเวณตลาดสดแม่ขรีและบริเวณย่านธุรกิจ มีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าน้อยมาก หลังจากทราบข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด

และในช่วงบ่ายวันนี้นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายแพทย์สามธารณสุขจังหวัดพัทลุง แถลงข่าวยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 และไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อที่แน่นอน เพื่อประกาศให้ประชาชนในช่วง วัน เวลา สถานที่ ที่อาจอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้รับทราบเข้าตรวจกรองคัดโรคและปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรค ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพัทลุงประกาศใช้

ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดพัทลุง

แชร์เรื่องนี้