อำเภอเมืองเสียงดี ชนะเลิศประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งประชารัฐ

ตัวแทนอำเภอเมือง คว้ารางวัล ชนะเลิศการ ประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ลูกทุ่งประชารัฐ ประจำปี 2563

เพิ่มเพื่อน


เมื่อช่วงค่ำวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่เวทีกลางงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง 2563 หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น “ลูกทุ่งประชารัฐ” ประจำปี 2563

ซึ่งจัดขึ้นโดยที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อร่วมสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงาม และสร้างความบันเทิงให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง

ais

ผู็เข้าประกวดทุกท่าน สร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมาก ทั้งลีลา และน้ำเสียนี่ถือว่าไม่มีใครยอมใครจริง ไปชมภาพบรรยากาศการประกว

สำหรับการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในครั้งนี้ มีผู้เข้าประกวดซึ่งเป็นตัวแทนจากอำเภอ เทศบาลเมืองพัทลุง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยอำเภอเมืองคว้ารางวัลที่ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 1 อำเภอกงหรา ได้รับเงินรางวัล 8,000 พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอศรีบรรพต รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล.

…………………………………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

แชร์เรื่องนี้