คลองไทย 9A ชาวบ้านหนุน ส่วนน้อยกังวลกระทบสิ่งแวดล้อม

ชาวพัทลุงหนุน ศึกษาการขุด คลองไทย 9A และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ส่วนชาวบ้านส่วนน้อยไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว

เพิ่มเพื่อน
แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ

จากกรณีสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา ได้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการขุด คลองไทย 9A เพื่อเชื่อมทะเลฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทย ความยาว 135 กิโลเมตร กว้าง 400 เมตร และความลึก 30 เมตร และได้ขยายสาขาไปยังจังหวัดต่างๆใน 5 จังหวัดภาคใต้ที่คลองดังกล่าวพาดผ่าน ประกอบด้วย จ.กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง และ จ.สงขลา

โดยมีการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 5 จังหวัด ไปยังนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาศึกษาความเป็นไปได้ของการขุด คลองไทย 9A ต่อมารัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการสามัญชุดดังกล่าว ได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้น 3 คณะ และได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ของประชาชนทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 95 เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ในขณะที่กลุ่มต่อต้านการขุดคลองไทย ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจเดินเรือจากประเทศสิงคโปร์ ก็ได้มีการเคลื่อนไหวต่อต้าน การศึกษาการขุดคลองไทย ตามจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้รับกาตอบรับจากประชาชน

วันนี้ 6 ตุลาคม 2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และคณะอนุกรรมาธิการฯทั้ง 3 ชุด ภายใต้การนำของนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน , พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ ,นายสฤษฏ์พงศ์ เกี่ยวข้อง , นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ และคณะทำงานของสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางมาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน จ.พัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผวจ.พัทลุง ได้ให้การต้อนรับ

:ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวประมาณ 700 คน ได้เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เนื่องจากโครงการนี้จะเป็นแหล่งการจ้างแรงงานขนาดใหญ่ ช่วยย่นระยะทางของเรือสินค้า ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าทั้งของไทยและต่างชาติ กองทัพเรือไทยสามารถเคลื่อนกำลังระหว่างสองฝั่งได้อย่างรวดเร็ว หากมีกรณีฉุกเฉิน และประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนสินค้าของภูมิภาค และของโลก ไทยมีต้นทุนการผลิตน้ำมันลดลง และมีอำนาจในการต่อรองสินค้าได้มากขึ้น และจะทำให้ประเทศไทยสามารถเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน สินค้าในตลาดภูมิภาคและตลาดโลกได้ นอกจากนั้นโครงการดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญใน จ.พัทลุง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของโครงการ เกิดสนามบินขนาดใหญ่ เป็นแหล่งการเดินเรือสินค้าเหมือนกับประเทศสิงคโปร์

ในส่วนของการเสนอข่าวของสื่อมวลชน บางแห่งที่ระบุรัฐบาลไม่สนใจ การขุดคลองไทย แต่จะขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดนั้น คณะกรรมการชุดดังกล่าวยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยพูดถึงเรื่องดังกล่าว เพียงพูดว่าการทำโครงการขนาดใหญ่ ทุกๆฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ในส่วนของการศึกษาความเป็นไปได้ ของการขุดคลองไทยนั้น เป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติ ส่วนการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร ซึ่งจะต้องแยกออกจากกัน

ในส่วนชาวบ้าน 2 ราย แสดงความไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่า จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ซึ่งจากข้อคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการ จะได้นำเสนอต่อรัฐสภา ต่อไป

หัวเขียวโพสต์

แชร์เรื่องนี้
  • 21
    Shares