มอบข้าวสาร 2 ตัน

ข้าวสาร 20 ตัน จาก มูลนิธิรัชกิจประการ – มนตรี สู้ภัย โควิด-19

มูลนิธิรัชกิจประการ-มนตรี ใจกุศล มอบข้าวสารคุณภาพดี 20 ตัน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

เพิ่มเพื่อน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่สหกรณ์การเกษตรตะโหมด เทศบาลตำบล แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง ดร.นาที รัชกิจประการ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานมูลนิธิรัชกิจประการ – มนตรี ได้มอบหมายให้นายสุรัตน์ จรณโยธิน รักษาราชการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นเลขานุการมูลนิธิรัชกิจประการ-มนตรี เป็นประธานในการรับมอบข้าวสารคุณภาพดี จากนายศุภชัย จันทร์แก้ว ประธานสหกรณ์การเกษตรอำเภอตะโหมด

ซึ่งมูลนิธิฯสั่งซื้อจากเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพัทลุง จำนวน 20,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโณน่า 2019 โดยในการมอบข้าวสารของมูลนิธิฯในครั้งนี้มีตัวแทนผู้มารับมอบ ประกอบด้วย ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง และตัวแทนพระภิกษุสงฆ์

ข้าวหอมมะลิพัทลุง
สั่งข้าวสาร ส่งถึงที่ ไม่คิดค่าส่ง พิมพ์ูวนาณิชย์ค้าข้าว
ตลาดสด ออนไลน์

สำหรับมูลนิธิรัชกิจประการ – มนตรี นั้น ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2563 โดยมี ดร.นาที รัชกิจประการ เป็นประธานมูลนิธิฯ ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนอนาถา พิการ คนชราที่ขาดผู้อุปการะ ช่วยเหลือผู้ปะสบภัยทางธรรมชาติ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฯลฯ สนับสนุนและส่งเสริมเด็ก เยาวชน ในการพัฒนาด้านกีฬา การพัฒนาอาชีพ และการศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี คนชรา ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวในด้นสวัสดิการสังคมและด้านสาธารณสุข และการดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ฯลฯ

พัทลุง ภาพ/ข่าว นิติกร คงแก้วหนู

ข้าวผัดไข่เยิ้มปู ที่ บ้านไอติม พัทลุง
ติดฟิล์มกรองแสง ไพศาลศิลป์ มอเตอร์
ไสยวน เฟอร์นิเจอร์
ไสยวน เฟอร์นิเจอร์

แชร์เรื่องนี้