เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนช่วยทุกขราษฎร์ จังหวัดพัทลุง

เดิน กิน ชิม เที่ยว พัทลุง ครั้งที่ 2 ปังๆๆ งานคึกคัก กิจกรรมสนุก การจัดการเยี่ยม

จ.พัทลุง เปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนช่วยทุกขราษฎร์ จังหวัดพัทลุง” กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด

วานนี้(1 ก.พ.63) ที่บริเวณถนนช่วยทุกขราษฎร์ อำเภอเมืองพัทลุง นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนช่วยทุกขราษฎร์ จังหวัดพัทลุง” ซึ่งจังหวัดพัทลุงร่วมกับ หอการค้าจังหวัดพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดการใช้จ่ายภายในจังหวัด และเพื่อให้มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

โดยจัดขึ้น ที่บริเวณถนนช่วยทุกขราษฎร์ อำเภอเมืองพัทลุง ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจัดกิจกรรมนี้ในวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์แรกของทุกๆ เดือน เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. โดยทำการปิดถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตั้งแต่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถึงสามแยกหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ทั้งสองฝั่งถนน เพื่อให้ประชาชน เดิน กิน ชิม เที่ยว กันอย่างเต็มที่

ข้าวหอมมะลิพัทลุง

ซึ่งจะมีการออกบูธจำหน่ายสินค้ามากกว่า 187 บูธ โดยแบ่งออกเป็นการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัด สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน และการออกบูธชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “เขา ป่า นา เล” ตลอดจนมีลานกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ อีกด้วย.

สำหรับใครที่พลาดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนช่วยทุกขราษฎร์ จังหวัดพัทลุง” ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็ พบกันครั้งต่อไปได้ ใน วันเสาร์ – อาทิตย์แรก ของทุกเดือน

ภาพ / ข่าว ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย

ติดต่อโฆษณา สื่ออนไลน์อันดับ 1 ของพัทลุง

คนพัทลุง แอดไลน์ พัทลุง

เพิ่มเพื่อน
แชร์เรื่องนี้