การไฟฟ้าจัดสายไฟลงใต้ดิน

มติเลือก ถนนราเมศวร์ (ช่องโก – ทางรถไฟ)เอา สายไฟฟ้าลงใต้ดิน คาด 1 ปีเสร็จ

จ.พัทลุงเลือก ถนนราเมศวร์ ปรับปรุงระบบ สายไฟฟ้าลงใต้ดิน เพื่อสนับสนุน โครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ “

ลงโฆษณา พัทลุง อินโฟ

วันที่ 2 ธันวาคม 256 ที่ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเพื่อสนับสนุน โครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ “ จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2562

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน ทั้งงานไฟฟ้าและงานโยธา ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเส้นทางในโครงการฯ รวมทั้งดำเนินการจัดเตรียมงบประมาณและแผนงานในการปรับปรุงทรัพย์สินของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

สั่งซื้อข้าวหอมมะลิ พัทลุง

โดยที่ประชุมได้เสนอเส้นทางเพื่อพิจารณาคัดเลือก จำนวน 3 เส้นทาง ประกอบด้วย ถนนราเมศวร์(ฝั่งซ้าย) จุดเริ่มต้นที่สี่แยกช่องโก สิ้นสุดที่ถนนรถไฟ ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร, ถนนอภัยบริรักษ์ จุดเริ่มต้นเกาะกลางถนนบ้านหัวควน(บ้านแร่) ถึงบริเวณหาดแสนสุขลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร และถนนราเมศวร์ จุดเริ่มต้นบริเวณแยกเอเชีย ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง ถึงบริเวณสี่แยกสะพานพร้าว ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

โดยมติที่ประชุมได้เลือกเส้นทางถนนราเมศวร์(ฝั่งซ้าย) จุดเริ่มต้นที่สี่แยกช่องโก สิ้นสุดที่ถนนรถไฟจังหวัดพัทลุง ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร

ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเพื่อสนับสนุนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินภายในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

ลงโฆษณา พัทลุง อินโฟ

คนพัทลุง แอดไลน์ พัทลุง

เพิ่มเพื่อน
เรื่องราวเล่าขาน ตำนานต่างๆน่าสนใจในพัทลุง
เรื่องราว ตำนาน เล่าขานต่างต่างมาร้อยเรียงให้ลูกหลานได้รับรู้
แชร์เรื่องนี้