พัทลุง คุม โควิด-19

พัทลุง..เอาอยู่! หยุด โควิด-19 รักษาหาย เกือบหมดแล้ว

หลังจากที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ควงคู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ออกมาแถลง ตัวเลขผู้ติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 จาก 1 เป็น 3 จาก3 เป็น 6

แอดไลน์ ติดตามข่าว พัทลุง อินโฟ

เพิ่มเพื่อน

เป็นเวลากว่า 1 สัปดาห์แล้ว สาธารณสุข จังหวัดพัทลุง ได้แจ้งตัวเลข ผู้ติดเชื้อ เฝ้าระวัง และ รอผลตรวจ ออกมาทุกวัน ทางสื่อโซเชียลมีเดีย เห็นได้ว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อที่รักษาหายนั้น เพิ่มขึ้น ในขณะที่ จำนวนผู้ติดเชื่้อรายใหม่ ไม่เพิ่มขึ้น..!

อันดับแรกต้องยกความดีความชอบให้กับทีมแพทย์ ที่ทำการรักษา ผู้ป่วยโควิด-19 จนหายและกลับบ้านได้ ทั้งยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง อันดับต่อมา คือ ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ที่ร่วมกัน ผลิต บริจาค อุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์

ข้อมูล วันที่ 2 เมษายน 2563

อีกส่วนหนึ่งก็คือ ผู้ประกอบการที่ร่วมมือกับทางภาครัฐ ทั้งหมด ไม่ว่าจะรายใหญ่ รายเล็ก รายย่อย ต่างก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และที่ลืมไม่ได้ก็คือ เหล่า อสม. และ องค์การบริหารส่นท้องถิ่นทุกพื้นที่ ที่ทำการเฝ้าระวัง ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้สถานประกอบการที่ยังให้บริการไม่ว่าจะเป็น ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร และห้างสรรพสินค้า ต่างก็เข้มงวด ต่อมาตราการในการให้บริการลูกค้า ตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์บริการ ทำให้ ตัวเลขผู้ติดเชื้อของพัทลุงนั้นไม่เพิ่ม แต่ก็ยังประมาทไม่ได้ ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติตัวต่อการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

พัทลุง อินโฟ

แชร์เรื่องนี้