เดิน กิน ชิม เที่ยว ครั้งที่ 2

ผู้ว่าฯ OK! เดิน กิน ชิม เที่ยว #2 ลุยต่อ

ผู้ว่าฯ พัทลุง เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน “ดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนช่วยทุกขราษฎร์” ครั้งที่ 2

ติดต่อโฆษณา สื่ออนไลน์อันดับ 1 ของพัทลุง

วานนี้ (6 ม.ค. 2563) ที่ห้องอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานประชุมพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนช่วยทุกขราษฎร์ จังหวัดพัทลุง”

ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้จัดงานเมื่อวันที่ 22-31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศ และเพื่อให้มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ข้าวหอมมะลิพัทลุง

ดังนั้น ที่ประชุมจึงได้มีมติ กำหนดจัดงาน “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนช่วยทุกขราษฎร์” ครั้งที่ 2 ณ บริเวณถนนช่วยทุกขราษฎร์ อำเภอเมืองพัทลุง ในวันวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจัดกิจกรรมนี้ในวันเสาร์และอาทิตย์สัปดาห์แรกของทุกๆ เดือน เริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น.

แบบประเมิน ผู้มาเที่ยวงาน เดิน กิน ชิม เที่ยว อายุ 15ปี ขึ้ไป จำนวน 400 คน
แบบประเมิน ผู้ขาย/ผู้ประกอบการ 109 ราย

โดยทำการปิดถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตั้งแต่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา ถึงสามแยกหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง ทั้งสองฝั่งถนน เพื่อให้ประชาชน เดิน กิน ชิม เที่ยว กันอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีการออกบูธจำหน่ายสินค้ามากกว่า 187 บูธ โดยแบ่งออกเป็นการจำหน่ายสินค้า OTOP ของดีจังหวัด สินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน และการออกบูธชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “เขา ป่า นา เล”

และมีลานกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และภายในงานจะมีการแสดงบนเวที ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจังหวัดพัทลุง โทร. 074-614062.
………………………………….
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

ติดต่อโฆษณา สื่ออนไลน์อันดับ 1 ของพัทลุง

คนพัทลุง แอดไลน์ พัทลุง

เพิ่มเพื่อน
เปิดไพ่ ทำนายดวง ปี 2563 โดย หมอสุทธิรัก ไพ่ยิปซี
เรื่องกิน เรื่องเที่ยว แล้วคุณจะร้องอัยย๊ะ
แชร์เรื่องนี้