ทางด่วนแก้หนี้

ทางด่วนแก้หนี้ มาตรการช่วยเหลือจาก แบงค์ชาติ

ในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ถึงแม้ว่าในประเทศไทย ไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ยังส่งผลถึงภาคธุรกิจ และ ประชาชนบางกลุ่ม ที่ยังขาดรายได้ไม่สามารถปรกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

เพิ่มเพื่อน

ทางแบงค์ชาติ ได้ให้สถาบันการเงิน เร่งให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้ ได้อย่างทั่วถึง ในการปรับโครงสร้างหนี้ ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงของลูกหนี้ ทั้งลูกหนี้ประชาชนและธุรกิจ SMEs เป็นลูกหนี้ดีสถานะปกติ แต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว หรือเป็นหนี้เสีย หรือปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

มีขั้นตอนดังนี้

ais

ทั้งนี้ เมื่อลูกหนี้แจ้งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ “ทางด่วนแก้หนี้” แล้ว เรื่องจะถูกส่งให้สถาบันการเงินเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามดุลยพินิจ หรือหากจำเป็นในบางกรณีแบงก์ชาติอาจช่วยหารือและไกล่เกลี่ยหาแนวทางที่พอจะทำได้ เพื่อช่วยให้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ประโยชน์ร่วมกัน

ดูคลิปในการใช้บริการตามนี้

พัทลุง อินโฟ

แชร์เรื่องนี้