ภาคเอกชนและ ชาวพัทลุงร่วมใจ สู้ภัยวิด-19

ภาคเอกชน ร่วมใจสู้ภัยวิด-19 ส่งน้ำใจ ให้ถึงบ้าน 700 ครอบครัว

ตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ในพื้นที่ จ.พัทลุง จัดส่ง ถุงยังชีพ ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ภายใต้โครงการ “ภาคเอกชนและ ชาวพัทลุงร่วมใจ สู้ภัยวิด-19

เพิ่มเพื่อน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมชัยคณาธานี นางสาว พสุกานต์ ลาภานุพัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุงและ พญ.ปิติยุวดี วิริยะวัชรากร ประธานYEC ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สมาชิก 6องค์กรเอกชน ได้ทำการส่งมอบถุงยังชีพ ให้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ในจังหวัดพัทลุงได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12- 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

หลังจากที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกันระดมทุน จัดถุงยังชีพ จากทุกภาคส่วนทั้งเอกชน และบุคคลทั่วไปที่มีจิตศรัทธา เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้แรงงานได้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ จ.พัทลุง ภายใต้โครงการ “ภาคเอกชนและชาวพัทลุงร่วมใจสู้ภัยวิด-19

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหอการค้า จ.พัทลุง และสมาพันธ์ธุรกิจ SME สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคารไทย สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และไปรษณีย์ จ.พัทลุง ส่งต่อน้ำใจมอบให้แรงงาน สู้ภัยโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือแรงงานที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยได้จัดทำขึ้น 700 กล่อง และส่งมอบผ่านทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้วในวันนี้

แรงงานที่ได้ลงทะเบียนไว้ ก็รอรับการเยียวยา เบื้องต้นจากภาคเอกชน ที่จัดส่งน้ำใจไปให้ถึงบ้าน จากการร่วมมือ ร่วมใจ สร้างพลังของการให้ เพื่อ ชาวพัทลุง

พัทลุง อินโฟ

ตลาดสด ออนไลน์
หลาดสด ออนไลน์ ระบบสั่งสินค้าจาก ตลาดสด ที่คุณจะได้รับ ซื้อสินค้าโดยตรงจาก แม่ค้าในตลาดสด อีกทั้งราคายังใกล้เคียงกับไปซื้อในตลาดอีกด้วย
แชร์เรื่องนี้