ประติมากรรม โลมาอิรวดี

4ล้านบาท เนรมิต ประติมากรรมโลมาอิรวดี แลนด์มาร์กใหม่เมืองลุง

พัทลุงทุ่ม 4 ล้าน สร้างประติมากรรมโลมาอิรวดี แทนของเก่าที่สร้างผิดเพี้ยนและทรุดโทรม บริเวณสี่แยกเอเซีย สร้างแลนด์มาร์กใหม่เมืองพัทลุง

โปรโมชั่นเมืองลุง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น. ที่บริเวณลานประติมากรรม “ โลมาอิรวดี “ สี่แยกเอเชีย อ.เมืองพัทลุง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดประติมากรรม “ โลมาอิรวดี “ ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ออกแบบ และควบคุมในการก่อสร้างประติมากรรม “ โลมาอิรวดี “ แทนของเดิม โดยใช้งบประมาณในการสร้าง เป็นเงิน 4,090,000 บาท

สำหรับการก่อสร้างประติมากรรม “ โลมาอิรวดี “ ของใหม่โดยการทุบทิ้งประติมากรรม “ โลมาอิรวดี “ของเดิมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา จังหวัดพัทลุง โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าสามัคคีขึ้น เพื่อนำเงินรายได้ไปชดเชยค่าอวนให้กับกลุ่มชาวประมงริมทะเลสาบลำปำ (ทะเลสาบสงขลา ตอนใน)

เพื่อมิให้ชาวประมงนำอวนลงจับปลาจนทำให้โลมาอิรวดีติดอวนชาวประมงจนเสียชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทอดผ้าป่าฯในครั้งนั้น ได้รับเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,200,000 บาท และได้นำไปชดเชยค่าอวนชาวประมง เป็นเงินประมาณ 800,000 บาท

ข้าวหอมมะลิพัทลุง

*ต่อมาทางจังหวัดพัทลุง โดยรอง ผวจ.พัทลุงคนหนึ่ง ร่วมกับนายสิทธิสาร ศรีชุมพวง ประมงจังหวัดพัทลุง ในสมัยนั้น ได้นำเงินที่เหลือไปลงทุนทำเพลงชุด “ พัทลุง เมืองงาม “ ซึ่งแต่งโดย อ.จงรัก จันทร์คณา และขับร้องโดยนายธานินทร์ อินทรเทพ เพื่อนำเงินรายได้มาสร้างประติมากรรม “ โลมาอิรวดี “ ณ บริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้เห็นคุณค่าของ “ โลมาอิรวดี “ และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป โดยใช้เงินดำเนินการไปเป็นเงินประมาณ 2,000,000 บาท ส่วนเงินที่เหลือนำไปจัดตั้งเป็นมูลนิธิโลมาอิรวดี โดยมีสำนักงานจังหวัดพัทลุงเป็นผู้ดูแลมูลนิธิดังกล่าว

อย่างไรก็ตามประติมากรรมดังกล่าว ได้ถูกชาวพัทลุงและสื่อมวลชน มองว่ารูปร่างและลักษณะไม่เหมือนโลมาอิรวดี และประติมากรรมดังกล่าวทรุดโทรม นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ทุบทำลายของเก่าทิ้งไป

และได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง เป็นผู้ดำเนินการว่าจ้างการออกแบบ การก่อสร้าง และการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณรอบๆประติมากรรม โดยใช้เงินดำเนินการทั้งสิ้น 4,090,000 บาท จนเสร็จสิ้น และได้เปิดประติมากรรม “ โลมาอิวดี “ ในวันนี้ดังกล่าว และทางจังหวัดฯได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองพัทลุงเป็นผู้ดูแลต่อไป

ภาพ/ข่าว ณรงค์ศักดิ์ บุญน้อย

ติดฟิล์มกรองแสง ไพศาลศิลป์ มอเตอร์
ข้าวผัดไข่เยิ้มปู ที่ บ้านไอติม พัทลุง

แอดไลน์ พัทลุง ไม่พลาดเรื่องราวต่างๆ ของพัทลุง

เพิ่มเพื่อน
แชร์เรื่องนี้