จุดคัดกรอง covid-19

พัทลุง เข้ม ตั้งจุด ตรวจคัดกรอง COVID-19

เทศบาลเมืองพัทลุง ออกมาตรเข้มข้น ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019

แอดไลน์ ติดตามข่าว พัทลุง อินโฟ

เพิ่มเพื่อน

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญ ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พบการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อเป็นควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

เทศบาลเมืองพัทลุง โดยนายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงจึงกำหนดจุดคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาเทศบาลเมืองพัทลุงและให้ความรู้การป้องกันโรค ตามมาตรสาธารณสุขแก่ประชาชนที่เดินทางเข้ามาเขตเทศบาลเมืองพัทลุงจำนวน 3 จุด ดังนี้

ข้าวหอมมะลิพัทลุง
สั่งข้าวสาร ส่งถึงที่ ไม่คิดค่าส่ง พิมพ์ูวนาณิชย์ค้าข้าว

จุดที่ 1 ถนนราเมศวรหน้าสวนกาญจนาภิเษก 3แยก ท่ามิหรำ โดยจัดช่องจราจร ให้ยานพาหนะขับผ่านแล้วเจ้าหน้าที่ ทำการตรวจ

จุดที่ 2 ถนนไชยบุรี บริเวณร้านครัวสระแก้ว ก็ได้มีการตั้งด่าน ตรวจวัดอุณหภูมิ และบริการเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

จุดที่ 3 ถนนไชยบุรี บริเวณแยกศาลาโพธิ์ฉลอง

จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 -16.00 น โดยจะให้บริการคัดกรองไข้ บริการเจลล้างมือแอลกอฮอร์และให้ความรู้ด้วยแผ่นพับความรู้การป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อมโยงกิจกรรม ” อสม. เคาะประตูบ้าน” ให้ความรู้ คำแนะนำประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 แก่ประชาชนในชุมชน


การดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการเข้มข้นเพื่อให้ประชาชนเทศบาลเมืองพัทลุง และผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงมีความเชื่อมั่นและเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เขตเทศบาลเมืองพัทลุง

ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

ข้าวผัดไข่เยิ้มปู ที่ บ้านไอติม พัทลุง
ติดฟิล์มกรองแสง ไพศาลศิลป์ มอเตอร์
ไสยวน เฟอร์นิเจอร์
ไสยวน เฟอร์นิเจอร์
ืNorth Fitness
แชร์เรื่องนี้