แสง สี เสียง งานมหกรรม 390 ปี ชัยบุรี

เผยสถิต งานมหกรรม 390 ปี ชัยบุรี เงินสะพัดกว่า 27 ล้านบาท

นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ตามที่จังหวัดพัทลุง ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน มหกรรม “ 390 ปี ชัยบุรี เปิดวิถีเมืองเท่พัทลุง ” ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2562 ณ สนามหน้าศาลจังหวัดพัทลุง สนามศาลากลางจังหวัดพัทลุง และที่เมืองเก่าชัยบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุงนั้น

มหกรรม 390ปี เปิดวิถีเมืองเท่พัทลุง

จากการที่สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุงได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มาเที่ยวงาน พบว่า ประชาชนที่มาเที่ยวงานทั้ง 5 วัน มีประมาณ 50,000 คน ร้อยละ 88.5 เป็นคนในจังหวัดพัทลุง และร้อยละ 11.5 เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด และจากการสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด พบว่า ร้อยละ 8.5 พักค้างคืนในจังหวัดพัทลุง โดยร้อยละ 4.1 พักตามโรงแรม โฮมสเตย์ และเกสเฮ้าส์, ร้อยละ 4.4 พักตามบ้านญาติ และบ้านเพื่อนซึ่งส่วนใหญ่จะพัก 1-2 คืน

ประชาชนมาร่วมงาน 390 ปีชัยบุรี


สำหรับการจัดงานดังกล่าวนี้มีเงินหมุนสะพัดในการจัดงานครั้งนี้ ประมาณ 27,043,000 บาท แยกเป็น ค่าพาหนะ / ค่าน้ำมันรถ 9,059,000 บาท, ค่าอาหาร / เครื่องดื่ม 8,492,000 บาท, ค่าจัดซื้อสินค้า / บริการ ของฝาก และของที่ระลึก 7,139,000 บาท และค่าที่พัก 2,353,000 บาท

เครดิตภาพ Lakkhana Softprint

อย่างไรก็ตาม สำหรับความพึงพอใจของผู้ที่มาเที่ยวงาน พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 35.4 มีความพึงพอใจมาก ร้อยละ 53.7 และมีความพึงพอใจปานกลาง ร้อยละ 10.9 โดยร้อยละ 99.5 มีความคิดเห็นว่า ควรจัดงานในครั้งต่อไป

ภาพ : พัทลุง อินโฟ / ข่าว : สุธรรม คงเพชร

แอดไลน์ ติดต่อ แจ้งข่าว

แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ
รวมร้าน ชิม ช้อป ใช้ พัทลุง
ร้านค้าทั้งหมดที่ รับถุงเงิน ชิม ช้อป ใช้ ในพัทลุง
เรื่องราวเล่าขาน ตำนานต่างๆน่าสนใจในพัทลุง
แชร์เรื่องนี้