จิตอาสาพัฒนาคลอง

ผู้ว่าฯพัทลุงนำ จิตอาสา พัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ว่าฯ พัทลุง นำจิตอาสาพัฒนาคลองพร้อมเปิดป้ายคลองเฉลิมพระเกียรติ โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 คลองร่มเมือง-ลำปำ(คลองตำนาน)

วันนี้ (28 พ.ย.62) ที่บริเวณริมคลองวัดโพธิ์ตำนาน หมู่ที่ 5 ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้นำข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ และเปิดป้ายคลองเฉลิมพระเกียรติ โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 คลองร่มเมือง-ลำปำ(คลองตำนาน) โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้นำกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จำนวน 3 ครั้ง แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
จิตอาสาพัฒนาคลอง

สำหรับลำคลองสายร่มเมือง-ลำปำ มีความยาว 39.1 กิโลเมตร ไหลผ่านพื้นที่ 9 ตำบล 31 หมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองพัทลุง ซึ่งลำคลองสายนี้ เปรียบเสมือนเส้นเลือด ที่หล่อเลี้ยงประชาชนในเขตอำเภอเมืองมาหลายชั่วอายุคน นอกจากนี้ในสมัยโบราณ ลำคลองสายนี้ ยังเป็นเส้นทางการคมนาคมที่ประชาชนใช้สัญจรจากหมู่บ้าน ไปสู่ตัวเมืองพัทลุง และใช้การขนถ่ายสินค้าเกษตรไปสู่ตลาดพัทลุง อีกด้วย.

จิตอาสาพัฒนาคลอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

เพิ่มเพื่อน
แชร์เรื่องนี้