มองเมืองลุง

การขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยกลุ่มการเมือง

มองเมืองลุง : งาน เงิน อำนาจ วัฏจักรแห่งการเมืองท้องถิ่น

นรชาติ ชีพวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์ สถิตย์ทั่ว แต่ชั …

มองเมืองลุง : งาน เงิน อำนาจ วัฏจักรแห่งการเมืองท้องถิ่น Read More »

วิวาทะ

บทความพิเศษ : การวิวาทะระหว่าง”ศิลปะ”กับ”ศาสนา”

นายหัวเฝ้ารอจังหวะและโอกาสที่เหมาะสมจะเผยแพร่บทความชิ้น …

บทความพิเศษ : การวิวาทะระหว่าง”ศิลปะ”กับ”ศาสนา” Read More »