ร้านยาเจริญโอสถรับ

ร้านยาเจริญโอสถ รับสมัครพนักงานด่วน

ร้านยาเจริญโอสถ พัทลุง รับสมัครงาน

1. พนักงานขาย 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวส. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ร้านยาพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขายยาได้
 • มีใจรักการบริการ ขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถเข้างานเป็นกะได้

2. พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือ ป.ตรีด้านบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • มีความประสบการณ์ด้านบัญชี 6 เดือนขึ้นไป
 • ขยัน รับผิดชอบต่อหน้าที่

สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์
ร้านเจริญโอสถ2 (ข้างโลตัสเอ็กซ์เพลส)
เวลา 14.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 074-821459

เอกสารการสมัครงาน

– สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-รูปถ่าย 1-2 นิ้ว 1 รูป

แชร์เรื่องนี้