ทอดกฐินวัดกงหราใหม่

ทอดกฐินวัดกงหราใหม่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับพระอุโบสถ

ปัจจุบัน เวลาล่วงมา 4 ปี เป็นโอกาสดียิ่ง พุทธศาสนิกชน ได้กราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุอีกครั้ง ในวันที่ 28 กันยายน 2562 ตรงกับวันสารท เดือนสิบ พุทธศาสนิกชนวัดกงหราใหม่ ขออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากพระอุโบสถ มาประดิษฐานชั่วคราว ณ ศาลาแก้ว วัดกงหราใหม่ เป็นเวลา 2 เดือน และอัญเชิญกลับพระอุโบสถ ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นบุญใหญ่ ตรงกับวันทอดกฐินของวัดกงหราใหม่

คณะเจ้าภาพกฐินวัดกงหราใหม่ ปี 2562

น.ส.หญิงมุขย ขวัญสุวรรณ ประธานกรรมการ บริษัท วูจิน สแตนดาร์ด จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดองค์กฐิน ร่วมกับคณะในเครือข่ายนักธุรกิจ ได้ เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการเป็นเจ้าภาพ องค์กฐิน ในครั้งนี้ว่า เนื่องจากวัดกงหราใหม่ ต้องการที่จะสร้างศาลาบำเพ็ญกุศล และสร้างเจดีย์พุทธชยันตี เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ อีกทั้งต้องการที่จะสืบทอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป โดยตนเป็นหนึ่งในกลุ่มประชาชนที่เคารพบูชา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แ]ะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในจังหวัดพัทลุง และจังหวัดอื่นทั่วประเทศไทย

ซึ่งประวัติความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุ วัดกงหราใหม่ มีดังนี้

เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 วัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงและผู้แทนของแต่ละอำเภอ รวมทั้งตัวแทนจากวัดกงหราใหม่ ได้เข้ารับพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระวันรัต รักษาการแทนเจ้าคณะธรรมยุต เป็นประธานในพิธี หลังจากนั้นได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานชั่วคราว ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 คณะสงฆ์ ข้าราชการและพุทธาศนานิกชน จังหวัดพัทลุง ได้สมโภชพระบรมสาริกธาตุ หน้าศาลาจตุรมุขพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ
และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอกงหราได้จัดขบวนรถแห่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ วัดกงหราใหม่

สั่งซื้อข้าวหอมมะลิ พัทลุง

2 ปีต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 พุทธศาสนิกชน ได้ทอดกฐิน เพื่อจัดตั้งกองทุนก่อสร้างเจดีย์พุทธยันตี โดยได้รับเงินจัดตั้งกองทุน จำนวน 155,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาท) ในวันทอดกฐินปี 2558 นั้น ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ออกจากพระอุโบสถวัดกงหราใหม่ มาประดิษฐานชั่วคราว ณ ลานวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาในโอกาสสำคัญของวัดกงหราใหม่ และได้อัญเชิญประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ วัดกงหราใหม่ดั่งเดิม

บุคคลสำคัญเกี่ยวข้องกับ ประวัติความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุวัดกงหราใหม่ คือ นายทองดี หรรษคุณารมณ์ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุ ในพระสังฆราชูปถัมป์ ผู้ซึ่งได้รับพระบรมสารีริกธาตุเสด็จ มาประดิษฐานในโถแก้วและเจดีย์องค์เล็ก ในห้องพระที่บ้าน ซึ่งเป็นปาฏิหาริย์ตามคำอธิฐานจิต ต่อมา นายทองดี ฯ มีโอกาสเข้ากราบสักการะ สมเด็จพระญาณสังวร (ตอนนั้นยังไม่ได้สถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช) ได้กราบนมัสการถึงประวัติของพระธาตุองค์ต่างๆ พร้อมทั้งบอกท่านว่า พระธาตุเหล่านี้ได้เสด็จมาที่บ้าน เจ้าประคุณสมเด็จฯมีความสนใจมาก จึงได้เดินทางมาดูพระธาตุที่บ้าน จึงได้ปรึกษากับท่านว่า อยากจะนำพระธาตุเหล่านี้ไปบรรจุในเจดีย์

และต่อมากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์ได้กราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฎราชกุมาร ( ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรามหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10) พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ได้สักการบูชา อันเป็นบุญกุศล เป็นมงคลชีวิต แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย โดยทั่วกัน ตลอดกาลนาน…

เรียบเรียงโดย พิชัยโรจน์ ชายเกตุ


คนพัทลุง แอดไลน์ พัทลุง

แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ
แชร์เรื่องนี้