รองผู้ว่าพัทลุง ปล่อยแถว เ้จาหน้าที่ตรวจเข้มวันลอยกระทง

รอง ผู้ว่าฯ พัทลุง สั่งตรวจเข้มวันลอยกระทง

รอง ผวจ.พัทลุงปล่อยแถวกำลัง จนท.ออกตรวจโรงแรม สถานบริการ ร้านจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง ในวันลอยกระทง พร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด
เมื่อตอนเย็นวันนี้(11 พ.ย.2562) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังใหม่) นายศิลป์ชัย รามณีย์ รอง ผวจ.พัทลุง เป็นประธานในการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปกครอง ตำรวจ ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง กำลัง อส. จนท.สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อลงพื้นที่ตรวจโรงแรม สถานบริการ ร้านจำหน่ายพลุดอกไม้เพลิง ในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยทางนายศิลป์ชัยฯ ได้เน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่รัฐ ทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง

เนื่องจากในวันดังกล่าวนี้จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาร่วมกันการลอยกระทง ลอยประทีปโคมไฟ ตามแม่น้ำลำคลอง หรือสถานที่ต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนและอันตรายที่อาจจะเกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย ตลอดรวมถึงการฉวยโอกาสของกลุ่มมิจฉาชีพที่มักจะออกมาก่อเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าว

สั่งซื้อข้าวหอมมะลิ พัทลุง

ในส่วนของโรงแรม สถานที่พักนั้น จะต้องดำเนินการเปิด-ปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด มิให้ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ และห้ามมิให้มีการแสดงลามกหรืออนาจารโดยเด็ดขาด นอกจากนั้นยังเน้นย้ำให้มีการดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยง การติดตามและสอดส่องบุคคลเป้าหมายหรือที่มีพฤติการณ์เป็นอันตรายต่อสังคม การควบคุมการจำหน่ายและการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ รวมทั้งให้กวดขันจับกุมผู้เล่นดอกไม้เพลิง พลุ และประทัดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในกรณีที่ผู้กระทำเป็นเด็กให้ดำเนินการกับผู้ปกครองตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พุทธศักราช 2546 เพื่อให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย.
………………………………..
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง


คนพัทลุง แอดไลน์ พัทลุง

แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ
แชร์เรื่องนี้