โรงผัก

ผักสด บ้านลุงผิน

โรงผัก ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย

ลุงผิน

  • ที่อยู่ : หมู่ 4 ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง
  • ที่ตั้งสถานที่ปลูก : ที่เดียวกับที่อยู่
  • ขนาดพื้นที่ : 150 ตรว.
  • ติดต่อ : 082-4309212

ผักใบ ผักสลัด ใช้วิธีกางมุ้ง  ปลูกในโรงเรือน ป้องกันแมลงได้มากกว่า 90 % และกำจัดหอยทางโดยการจับออก

ลุงผินทำน้ำหมักจุลินทรี และทำดินหมัก อีกทั้งยังเลี้ยงใส้เดือนเพื่อนำมูลมาเป็นปุ๋ย

ให้คะแนน
5/5

ผักสด บ้านลุงผิน

โรงผัก ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย
  • ที่อยู่ : หมู่ 4 ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง
  • ที่ตั้งสถานที่ปลูก : ที่เดียวกับที่อยู่
  • ขนาดพื้นที่ : 150 ตรว.
  • ติดต่อ : 082-4309212

ผักใบ ผักสลัด ใช้วิธีกางมุ้ง  ปลูกในโรงเรือน ป้องกันแมลงได้มากกว่า 90 % และกำจัดหอยทางโดยการจับออก

ลุงผินทำน้ำหมักจุลินทรี และทำดินหมัก อีกทั้งยังเลี้ยงใส้เดือนเพื่อนำมูลมาเป็นปุ๋ย

ให้คะแนน
5/5