เมืองลุงโพสต์ สื่อดี พึ่งได้

สื่อดี ใจถึง พึ่งได้ เมืองลุงโพสต์

กรณีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีกลุ่มผู้เสียหายร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน เมืองลุงโพสต์ ว่า ถูกธนาคารบังคับให้ลูกค้าสินเชื่อทำประกันภัยและเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตกลับไม่ได้รับความคุ้มครองเป็นเหตุให้ผู้เสียหายไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำประกันภัยดังกล่าวผ่านธนาคาร อ่านข่าวคลิก

ซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านทาง ตามที่ปรากฎเป็นข่าวตามสื่อ Social media เฟสบุ๊ค เมืองลุงโพสต์ ทำให้มีการพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมากมาย สร้างกระแสความไม่มั่นใจต่อลูกค้า กับทางธนาคารคู่กรณีเป็นอย่างมาก จากการที่ถูกบังคับทำประกันชีวิตแต่กลับไม่ได้รับความคุ้มครอง จนเรื่องไปถึงสำนักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง

สำนักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ได้เร่งตรวจสอบเรื่องราว และเอกสารหลักฐาน ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือจากสัญญาประกันภัยและเกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายตามกฎหมาย อ่านข่าวคลิก

สั่งซื้อข้าวหอมมะลิ พัทลุง

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 น.ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง ผู้บริหารของธนาคาร ผู้แทนบริษัทประกันภัย และผู้นำชุมชน ได้ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านเลขที่ 185 ม.2 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง พบทายาทผู้เสียชีวิตและผู้ร้องเรียน พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประชุมและพิจารณากรณีเรื่องร้องเรียนของผู้เสียหายแล้ว บริษัทประกันภัยตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกัน รวมทั้งสิ้น 200,000.-บาท ซึ่งทางทายาทผู้เสียชีวิตได้รับทราบและเข้าใจในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นและไม่มีประเด็นโต้แย้งอื่นใดอีกต่อไป (คปภ.พัทลุง)

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สื่อเป็นกระบอกเสียงสะท้อนปัญหาของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม ต้องขอยกย่องการทำหน้าที่ของทีมงานเมืองลุงโพสต์ ได้เป็นอย่างดี ทีมงานพัทลุงอินโฟ ขอเป็นกำลังใจ และยกย่องในความเป็นสื่อที่พึงได้ของประชาชน

พัทลุง อินโฟ

ลงโฆษณา พัทลุง อินโฟ

คนพัทลุง แอดไลน์ พัทลุง

เพิ่มเพื่อน
แชร์เรื่องนี้