รมต.เปิดศูนย์หัวใจ

อนุทิน เยี่ยมศูนย์หัวใจ รพ.พัทลุง – รพ.ควนขนุน ดูแลประชาชนภาคใต้ตอนล่าง

วันนี้ (12 ตุลาคม 2562) ที่จ.พัทลุง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลพัทลุง และเปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลควนขนุน บริการผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดประชาชนชาวพัทลุงและใกล้เคียง อาทิ ตรัง นครศรีธรรมราชเข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิต ลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ไม่ต้องเดินทางไปรักษานอกจังหวัด

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยประชาชน พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานทุกอย่างเพื่อให้สุขภาพดี ช่วยสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ในวันนี้มีความยินดีที่โรงพยาบาลพัทลุงได้พัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ มีศูนย์หัวใจและหลอดเลือดครบวงจร ผ่าตัดหัวใจแบบเปิดได้ รวมถึงมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน เปิดให้บริการเมื่อ 17เมษายน 2561 เป็นแห่งแรกของภาคใต้ทำให้ผู้ป่วยชาวพัทลุงและใกล้เคียง อาทิ ตรัง นครศรีธรรมราช เข้าถึงบริการตรวจรักษาโรคหัวใจได้อย่างทันท่วงที ไม่ต้องเดินทางไปรักษาที่จ.สงขลา

โดยในปี 2561 จ.พัทลุงมีผู้ป่วยโรคหัวใจ 5,120คน จำนวนมากเป็นอันดับ2 รองจากจ.สงขลา และมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจอยู่ที่ร้อยละ1.27 ภายหลังจากได้พัฒนาศักยภาพร่วมกับภาคเอกชน จัดให้มีอายุรแพทย์โรคหัวใจประจำตลอด 24ชั่วโมง ผู้ป่วยได้รับการสวนหัวใจภายใน 60 นาที ทำให้ในปี2562 อัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือร้อยละ 0.38 ที่สำคัญคือ ช่วยลดการรอคอยรักษา ลดเหลื่อมล้ำ ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง นอกจากนี้ ยังได้เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางโรคหัวใจนอกเวลาราชการ ช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาลในเวลาทำการ ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 17เมษายน 2561 ถึงปัจจุบัน มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแล้ว กว่า 4,000 ราย บริการทำหัตถการกว่า 2,000 ราย

สำหรับโรงพยาบาลควนขนุนเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ มีแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจประจำ ได้เปิดศูนย์หัวใจ โดยระดมทุนจากภาคประชาชนในพื้นที่สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อดูแลผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจขาดเลือดและหลอดเลือดสมองในอ.ควนขนุนและใกล้เคียง ประมาณ 200 ราย ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลพัทลุง สามารถให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจเรื้อรังที่มีภาวะน้ำท่วมปอด ลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย เริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มีผู้ป่วยรับบริการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echo) แล้ว 15 ราย ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดง ด้วยเครื่อง ABI 5 ราย

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

แอดไลน์ ติดต่อ แจ้งข่าว

แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ
เรื่องราวเล่าขาน ตำนานต่างๆน่าสนใจในพัทลุง
แชร์เรื่องนี้