ผู้ว่าลงพื้นที่ ตรวจอ่างเก็บน้ำ

ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจอ่างเก็บน้ำ เตรียมพร้อมรับน้ำช่วงฤดูฝน


วันที่ 22 ตุลาคม 2562 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายไพศาล ขุนศรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง, นายภูดิศ ชนะวรรณโณ นายอำเภอป่าบอน, นายพลรัช รองเลื่อน นายอำเภอตะโหมด, นางสาวธัญพร น้อยเสงี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง, เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานพัทลุงและผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำภายในอ่างเก็บ จำนวน 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำป่าบอน ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน และอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด เพื่อดูสภาพความพร้อมของอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง สามารถรองรับสภาพน้ำฝนที่ตกเหนืออ่างเก็บน้ำได้มากน้อยแค่ เมื่อถึงช่วงฤดูฝนและสภาพความมั่งคงของตัวอ่างเก็บน้ำ

จากการตรวจสอบพบว่าอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่งมีปริมาณความจุของอ่างประมาณ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนี้ภายในอ่างเก็บน้ำมีสภาพน้ำที่เก็บกั้นอยู่ประมาณ 9 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือว่ายังมีน้ำในอ่างเก็บเพียงเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง ยังได้พร่องน้ำออกจากอ่างตามอัตราส่วนเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝน เนื่องจากปีนี้การคำนวณพบว่าในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะริมเทือกเขาบรรทัดซึ่งเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 แห่ง เพื่อรองรับจากเทือกเขาที่จะไหลสู่อ่างเก็บน้ำ

ด้านนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จังหวัดพัทลุงได้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมไว้แล้ว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพร้อมประชุมซักซ้อม พร้อมกับได้จัดตั้งศูนย์เตือนภัยน้ำท่วมของจังหวัด และมอบหมายภารกิจในทุกอำเภอ ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมการไว้ค่อนข้างดี จุดที่มีน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลันในปีที่ผ่านมามีประมาณ 200 กว่าหมู่บ้าน ส่วนในวันนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการพร่องน้ำของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งทำการพร่องน้ำให้ได้มากที่สุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่รับน้ำบริเวณริมทะเลสาบสงขลา และริมทะเลสาบลำปำ ส่วนจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือเขตเทศบาลเมืองพัทลุงซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัด โดยในขณะนี้ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน 9 จุด 12 ตัว เพื่อรองรับกับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาจากอำเภอต่างๆ ที่ติดกับเทือกเขาบรรทัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของระบบเตือนภัย ตอนนี้ทางจังหวัดได้ทำการซักซ้อมการแจ้งเตือนทุกหอเตือนภัยแล้ว ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอได้ติดตามเฝ้าระวังกรณีมีน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ที่มีน้ำตก โดยให้รีบแจ้งเตือนประชาชนที่ไปเล่นน้ำตกทราบทันที และผู้ที่ไปเที่ยวน้ำตกก็ต้องเชื่อฟังคำเตือนและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วย.

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

คนพัทลุง แอดไลน์ พัทลุง

แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ
ประกาศรับสมัครงาน

แชร์เรื่องนี้