ติดตามสถานการณ์ ควันไฟจากอินโดนีเซีย

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ขณะนี้ กลุ่มหมอกควันอันเนื่องมาจากไฟไหม้บนเกาะสุมาตรา และเกาะกาลิมันตัน ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้เกิดสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ทั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดพัทลุงไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ของกรมควบคุมมลพิษตั้งอยู่ จึงต้องใช้ข้อมูลคุณภาพอากาศจังหวัดข้างเคียง ได้แก่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล เพื่อประเมินคุณภาพอากาศของจังหวัดพัทลุง ซึ่งพบว่าสถานการณ์หมอกควันในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) มีค่าระหว่าง ๔๕-๗๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน PM2.5 เฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนโดยทั่วไปควรระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก หรือ ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมการแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

แอดไลน์ ติดต่อ แจ้งข่าว

แชร์เรื่องนี้