รพ พัทลุงจัดแข่งขันวิ่ง

รพ.พัทลุง จัดแสงนำใจ ไทยทั้งชาติเดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาต

ช่วงเที่ยงวันที่ 25 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมโนรา ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพัทลุง นายวิรัตน์ รักษ์พันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานแถลงข่าว การจัดแข่งขันวิ่ง แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดินวิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 5 ซึ่งทางโรงพยาบาลพัทลุง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.พัทลุง และภาคีเครือข่าย จัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงเป็นแบบอย่างในการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ที่ทรงได้ปฏิบัติมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ปัจจุบันพบว่าทั่วโลก มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 5 ล้าน 5 แสนคน ขณะที่ ในประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,880 คน เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง และ อันดับ 3 ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุ และมะเร็ง โดยโรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ หากมีความเข้าใจถึงการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรค รวมทั้งหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ด้วยการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น ลดการรับประทานอาหารเค็ม ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นการรักษาสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้

ลงโฆษณา พัทลุง อินโฟ

ดังนั้นโรงพยาบาลพัทลุง จึงได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และคณะแพทย์ศาสตร์ สิริราชพยาบาล และภาคีเครือข่าย ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ในวันอาทิตย์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.00 น. โดยพิธีเปิด ที่ลานอาคาร 65 ปีนุสรณ์ อาคาร โดมโรงพยาบาลพัทลุง จุดสตาร์ท และเส้นชัย บนถนนราเมศวร์ หน้าโรงพยาบาลพัทลุง แบ่งกิจกรรมเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 5.5 กิโลเมตร และประเภทเดินเพื่อสุขภาพ 5.5 กิโลเมตร

สำหรับผู้แข่งขันวิ่งมินิมาราธอน และฟันรัน ทั้งชาย และหญิง ที่เข้าเส้นชัย 5 อันดับแรก จะได้รับถ้วยรางวัล ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม จะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก สนใจสมัครได้ที่ หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพัทลุง

สมัครวิ่ง แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ คลิก หรือโทร

088-261-7401

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง


คนพัทลุง แอดไลน์ พัทลุง

แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ
เช็คเวลารถโดยสาร สายพัทลุง
เรื่องกิน เรื่องเที่ยว แล้วคุณจะร้องอัยย๊ะ
แชร์เรื่องนี้