“ลอยกระทงย้อนยุค 2499 สีสันเสน่ห์เมืองลุง”

เทศบาลเมืองพัทลุง โดยนายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 “ลอยกระทงย้อนยุค ๒๔๙๙ สีสันเสน่ห์เมืองลุง” ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หาดแสนสุขลำปำ โดยปีนี้จัดในบรรยากาศแบบย้อนยุคไปใน ปี พ.ศ.๒๔๙๙ ในงานมีพิธีเปิดงาน พิธีลอยกระทง การประกวดกระทงใหญ่ การประกวดนางนพมาศ กิจกรรมตลาดน้ำลำปำ มีการคัดเลือกผู้แต่งกายย้อนยุคสวยงาม การแสดงบนเวทีของเด็ก-เยาวชน และร่วมสนุกสนานกับเวทีรำวงย้อนยุค เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป

สั่งซื้อข้าวหอมมะลิ พัทลุง

พร้อมกันนี้เทศบาลได้จัดบริการสถานที่สำหรับเป็นจุดลอยกระทงให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ลอยกระทงใกล้บ้าน จำนวน 10 แห่ง คือ คลองลำปำ ชุมชนบ้านแร่ ชุมชนคลองน้ำใส หน้าโรงเรียนวัดภูผาภิมุข สวนราชินี หลังมัสยิดดารุ้ลอิสลาม โรงเรียนเทศบาลวัดนางลาด คลองโคกเนียน คลองลางสาด ชุมชนบ้านส้มตรีดออก และขอความร่วมมือประชาชนให้ใช้วัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นกระทงเพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการขับขี่รถจักรยานยนต์ และปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเที่ยวงาน เทศบาลเมืองพัทลุงมอบหมายอาสาสมัคร อปพร.คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยไว้สืบไป


จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแต่งกายย้อนยุคไปใน ปี พ.ศ.๒๔๙๙ ชุดทองกวาว ไอ้คล้าวในละครมนต์รักลูกทุ่ง ร่วมสนุกกับการรำวงย้อนยุค มาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง “ลอยกระทงย้อนยุค ๒๔๙๙ สีสันเสน่ห์เมืองลุง” ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หาดแสนสุขลำปำ

เทศบาลเมืองพัทลุง


คนพัทลุง แอดไลน์ พัทลุง

แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ
เรื่องราวเล่าขาน ตำนานต่างๆน่าสนใจในพัทลุง
เรื่องราว ตำนาน เล่าขานต่างต่างมาร้อยเรียงให้ลูกหลานได้รับรู้
แชร์เรื่องนี้