เตรียมพัฒนาวัดเขาอ้อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางไสยเวชและสมุนไพร

เตรียมวัดเขาอ้อ เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านไสยเวช และสมุนไพร

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค. 62 ที่ศาลาการเปรียญวัดเขาอ้อ ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางมาร่วมประชุม และรับฟังข้อเสนอของผู้นำชุมชน โครงการพัฒนาวัดเขาอ้อ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านไสยเวช และด้านพืชสมุนไพร โดยมีข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็นกว่า 100 คน

สำหรับ โครงการสำคัญ ที่ผู้นำชุมชน ได้เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ประกอบด้วย โครงการมหกรรมการท่องเที่ยวเมืองสมุนไพรไสยเวทย์ 910 ปี สำนักเขาอ้อ, โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พืชสมุนไพร นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณวัดเขาอ้ออีก 11 กิจกรรม อาทิ การปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดเขาอ้อ การก่อสร้างรูปเหมือนพระอาจารย์ทองเฒ่า การก่อสร้างลิฟท์ขึ้นเขาอ้อฝั่งตะวันออก การก่อสร้างบันไดจุดชมวิว การติดตั้งไฟสาธารณะรอบเขาอ้อ การจัดซื้อรถนำเที่ยวรอบวัดเขาอ้อ การก่อสร้างถนน โครงการคลินิกแพทย์แผนไทย โครงการเรียนรู้แปลงสมุนไพร เป็นต้น

สั่งซื้อข้าวหอมมะลิ พัทลุง


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สำหรับโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณในครั้งนี้ ถือว่ามีประโยชน์กับชาวบ้านโดยตรง เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการปลูกพืชสมุนไพร หรือ โครงการคลินิกแพทย์แผนไทย แม้ว่าบางโครงการ ไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่กับกระทรวงการท่องเที่ยว แต่จะประสานงานไปยังกระทรวงที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มาพัฒนาพื้นที่โดยเร็วที่สุด

วัดเขาอ้อ เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่ง มีชื่อเสียงทางด้านความเชื่อทางไสยศาสตร์ และสมุนไพร นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นตักศิลาแห่งเมืองใต้ จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศ โดยเฉพาะความเชื่อทางไสยศาสตร์ ที่นิยมใช้ประกอบพิธีกรรม ที่สำคัญ เช่น พิธีเสกว่าน พิธีหุงข้าวเหนียวดำ โดยนำเครื่องยาสมุนไพร หรือว่านต่างๆ ไม่น้อยกว่า 108 ชนิด มาต้มเอาน้ำยาใช้หุงกับข้าว เหนียวดำเมื่อข้าวเหนียวสุกแล้ว นำไปเข้าพิธีปลุกเสก ก่อนนำมาป้อนให้กิน ซึ่งเชื่อกันว่า คนที่ได้กินข้าวเหนียวดำในพิธีดังกล่าว ย่อมมีพลังร่างกายที่คงกระพัน จึงทำให้วัดเขาอ้อ เป็นที่รู้จักของผู้คนสารทิศ จนถึงทุกวันนี้
…………………………..

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง


คนพัทลุง แอดไลน์ พัทลุง

แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ
เรื่องกิน เรื่องเที่ยว แล้วคุณจะร้องอัยย๊ะ
แชร์เรื่องนี้