ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดอบรมธุรกิจท่องเที่ยว

หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เชิญชวนผู้ประกอบการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมอบรม พัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง” ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมศิลารอยัล จ.พัทลุง

รายละเอียดหลักสูตรประกอบด้วย

  • 1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต และการใช้สื่อสังคมออนไลน์
  • 2) ฝึกปฏิบัติการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อสร้างข้อมูลดิจิตอล และการเล่าเรื่องราว
  • 3) ฝึกปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง
  • 4) ฝึกปฏิบัติการใช้งานแอปพลิเคชั่นของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัด พัทลุง
สั่งซื้อข้าวหอมมะลิ พัทลุง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุง

อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวน 100 คน


แอดไลน์ พัทลุง ไม่พลาดเรื่องสำคัญ

แอดไลน์ พัทลุงอินโฟ
หนุ่มหล่อ-สาวสวย แห่งเมืองลุง
แชร์เรื่องนี้