พัทลุงเสนอพื้นที่ เลี้ยงควายปลัก (ควายน้ำ) ในทะเลน้อย สู่ระบบมรดกทางเกษตรโลก

เมื่อวันที่16 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมืองพัทลุง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับนางดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยื่นเสนอพื้นที่ระบบการเลี้ยงควายปลัก (ควายน้ำ) ในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง


ด้วยในปี 2561 จังหวัดพัทลุงได้ขับเคลื่อนระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ทะเลน้อยสู่ระบบมรดกทางเกษตรโลก โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำเนินงาน ซึ่งพื้นที่การเลี้ยงควายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยนั้น มีพื้นที่ครอบคลุม อ.ควนขนุน จ.พัทลุง , อ.ชะอวด , อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งมีควายประมาณ 6,163 ตัว โดยกลุ่มผู้เลี้ยงควายส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ จ.พัทลุง ซึ่งระบบการเลี้ยงควายปลัก (ควายน้ำ) ในพื้นที่ดังกล่าวนี้ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในโลก

ภาพ โดย เที่ยวเมืองลุงกับลุงคม

ทางด้านนางดุจเดือน ศศะนาวิน ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ระบบการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย จ.พัทลุงนั้น เป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งกระทรงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มีความตั้งใจที่จะเสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ระบบมรดกทางเกษตรโลก สำหรับการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวนี้นับเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงต่อไป

ภาพ / ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

แอดไลน์ ติดต่อ แจ้งข่าว

แชร์เรื่องนี้