รพ พัทลุงจัดแข่งขันวิ่ง

รพ.พัทลุง จัดแสงนำใจ ไทยทั้งชาติเดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาต

ช่วงเที่ยงวันที่ 25 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมโนรา ชั้น 7 อาค …

รพ.พัทลุง จัดแสงนำใจ ไทยทั้งชาติเดิน-วิ่ง ป้องกันอัมพาต Read More »