ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ จัดอบรมธุรกิจท่องเที่ยว

หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์แล …

หลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง Read More »