พัทลุงเสนอพื้นที่ เลี้ยงควายปลัก (ควายน้ำ) ในทะเลน้อย สู่ระบบมรดกทางเกษตรโลก

เมื่อวันที่16 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมศิวา รอยั …

พัทลุงเสนอพื้นที่ เลี้ยงควายปลัก (ควายน้ำ) ในทะเลน้อย สู่ระบบมรดกทางเกษตรโลก Read More »