แสง สี เสียง งานมหกรรม 390 ปี ชัยบุรี

เผยสถิต งานมหกรรม 390 ปี ชัยบุรี เงินสะพัดกว่า 27 ล้านบาท

นางสาวอุบล หนูเจริญ สถิติจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ตามที่จ …

เผยสถิต งานมหกรรม 390 ปี ชัยบุรี เงินสะพัดกว่า 27 ล้านบาท Read More »