งูชุกชุม

กู้ภัยวิ่ง จับงู เพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน

วันที่ 7 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทลุง เข้าตรวจสอ …

กู้ภัยวิ่ง จับงู เพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน Read More »