ตลาดนัด จุดเสี่ยง แพร่โควิด-19

ตลาดนัด แออัด ไร้ระเบียบ เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน ไปจนถึงวันที …

ตลาดนัด แออัด ไร้ระเบียบ เสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 Read More »