ระเบิด อาวุธ เครื่องกระสุน ซุกขนำ กลางป่า

พบ ระเบิด อาวุธ เครื่องกระสุนจำนวนมาก ซุก ขนำกลางป่า

ตำรวจกงหรา จังหวัดพัทลุง เข้าตรวจขนำหลังหนึ่งกลางป่าสวน …

พบ ระเบิด อาวุธ เครื่องกระสุนจำนวนมาก ซุก ขนำกลางป่า Read More »