ทอดกฐินวัดกงหราใหม่

ทอดกฐินวัดกงหราใหม่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับพระอุโบสถ

ปัจจุบัน เวลาล่วงมา 4 ปี เป็นโอกาสดียิ่ง พุทธศาสนิกชน ไ …

ทอดกฐินวัดกงหราใหม่ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับพระอุโบสถ Read More »