ผู้ว่าลงพื้นที่ ตรวจอ่างเก็บน้ำ

ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจอ่างเก็บน้ำ เตรียมพร้อมรับน้ำช่วงฤดูฝน

ผู้ว่าฯพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสภาพน้ำภายในอ่างเก็บ จำนวน 2 แห่ง คืออ่างเก็บน้ำป่าบอน ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน และอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง