ผักตบชวาขึ้นหนาแน่นในทะเลน้อย

ทะเลน้อย วิกฤติ..! ผักตบแน่น น้ำตื้นเขิน ระบบนิเวศน์เสียหาย

2 ชุมชนในพื้นที่ริม ทะเลน้อย ร่วมแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ …

ทะเลน้อย วิกฤติ..! ผักตบแน่น น้ำตื้นเขิน ระบบนิเวศน์เสียหาย Read More »