ร.๑๐ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของเยี่ยมชาวพัทลุง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม …

ร.๑๐ โปรดเกล้าฯ พระราชทานสิ่งของเยี่ยมชาวพัทลุง Read More »