ฝีมือแรงงานพัทลุง

พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกู้เกียรติ …

พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน Read More »