พัทลุงปลอด โควิด-19 รักษาผู้ติดเชื้อหายกลับบ้านทุกคุน

พัทลุง รักษาหายหมด ไร้คนติดเชื้อเพิ่ม จัดการ โควิด-19 อยู่หมัด

จากมาตรการปิดเมือง จัดการคนเข้า-ออก เข้มงวดเคอร์ฟิวส์ แ …

พัทลุง รักษาหายหมด ไร้คนติดเชื้อเพิ่ม จัดการ โควิด-19 อยู่หมัด Read More »