พิษเศรษฐกิจ

พิษโควิด-19 ซ้ำเติมเศรษฐกิจ ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ใช้ชีวิตลำบาก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้นทำให้ประชา …

พิษโควิด-19 ซ้ำเติมเศรษฐกิจ ชาวบ้านเดือดร้อน ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ใช้ชีวิตลำบาก Read More »