เว้นระยทางกายภาพ

พัทลุง ขอ ไปตลาดแค่สัปดาห์ละครั้ง ลดระยะห่างทางกาย(ภาพ) ขจัดเชื้อ โควิด-19

WHO แนะเปลี่ยน Social Distancing “เว้นระยะห่างทาง …

พัทลุง ขอ ไปตลาดแค่สัปดาห์ละครั้ง ลดระยะห่างทางกาย(ภาพ) ขจัดเชื้อ โควิด-19 Read More »