ชาวบ้านทอดกฐิน ใส่เรือแห่ วัดวิหารสูง

หนึ่งเดียวในพัทลุง กฐินเรือหงส์ ที่วัดวิหารสูง มะกอกใต้

วันที่9 พฤศจิกายน 2562 ที่วัดวิหารสูง หรือวัดมะกอกใต้ ใ …

หนึ่งเดียวในพัทลุง กฐินเรือหงส์ ที่วัดวิหารสูง มะกอกใต้ Read More »