“ลอยกระทงย้อนยุค 2499 สีสันเสน่ห์เมืองลุง”

เทศบาลเมืองพัทลุง โดยนายสุเมธ บุญยก นายกเทศมนตรีเมืองพั …

“ลอยกระทงย้อนยุค 2499 สีสันเสน่ห์เมืองลุง” Read More »