อัยย๊ะ พัทลุง

ถ่ายภาพนก กินปลี คอแดง

เที่ยวบ้านขาม ลำสินธุ์ ถ่ายนกกินปลีคอแดง

นกกินปลีคอแดง อวดโฉม ออกหากินเกษรดอกไม้ป่า แสดงถึงความอ …

เที่ยวบ้านขาม ลำสินธุ์ ถ่ายนกกินปลีคอแดง Read More »