สัตว์เลี้ยงป่วยและตายจาก โรคระบาด ปาก เท้า เปื่อย

ประกาศ อ.ป่าพะยอม เป็นเขตควบคุม โรคระบาด ชั่วคราว

น้ำตาผู้ลี้ยงวัว หลังวัวล้มตายจาก โรคระบาด ปากเท้าเปื่อ …

ประกาศ อ.ป่าพะยอม เป็นเขตควบคุม โรคระบาด ชั่วคราว Read More »