พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่นบารมีมหามงคล

เกจิ 108 รูป ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนิรโรฯ

วันนี้เวลา 18.00 น. จ.พัทลุง การกีฬาแห่งประเทศไทย และสม …

เกจิ 108 รูป ร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนิรโรฯ Read More »